Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών


Γίνεται όπως και ο πολλαπλασιασμός των ακεραίων αριθμών. Αλλά   στο γινόμενο κόβουμε από το τέλος (δεξιά προς αριστερά) με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα είναι συνολικά τα ψηφία στα δεκαδικά μέρη των παραγόντων (πολλαπλασιαστέου και πολλαπλασιαστή).